top of page
ספירלה, הקשבה על חושית קרן-אור יניב

ראיונות במדיה ובתקשורת

ראיון ברדיו קסם 106 FM (המכון הטכנולוגי בחולון) על הדרך שבה הגיעה לקרוא אנרגיות, לתקשר ולהבין איך מדריכים אנשים אחרים כדי לחיות לפי הסמכות הפנימית וברטט גבוהה.

חלק ראשון - על החיים שלי, הדרך הייחודית ואיך הגעתי מתוכה אל העשייה
חלק שני - על דרך העשייה שלי, איך אני מלמדת מדריכה ופוגשת אנשים

כתבה באתר Meetyourself

לפגוש את עצמך בטוב

bottom of page