top of page

קריאה אנרגטית I תקשור מסרים

Clairvoyance & Channeling

אבחון, ייעוץ והדרכה דרך תקשור וקריאה אנרגטית

 

מה זו קריאה אנרגטית ותקשור?

קריאה אנרגטית - היא היכולת הטבעית לקרוא ולקבל מידע של מהרבדים המעודנים שביקום –

* השדה האנרגטי ומרכזי האנרגיה (צ'אקרות)

* התודעה של האני הגבוה (הנשמה)

* מארג האינטליגנציה הרחב (תודעת המקור)

* רגשות, מחשבות, גוף

יש לה שמות שונים - קריאה אנרגטית (Energy reading) ראיה בהירה וצלולה (Clairvoyance), תקשור מסרים - תקשורת עם העל מודע (Channeling), קריאת הילה (Aura reading) מדיום (Psychic) תקשורת עם ישויות תודעתיות שונות

דרך קריאה אנרגטית אפשר לראות - בראיה רב חושית, את נתיב החיים והנשמה של כל אדם.

אפשר לראות גם, חסימות או תקיעויות פיסיות ונפשיות, בגלגול הזה ובגלגולים קודמים. אפשר לראות את הבחירה הנשמתית לעבור שיעורי חיים מסוימים ולבחור ליצור חוזים נשמתיים ומתוך כך גם את נתיב החיים הייחודי.

 

אצל כל בני האדם היכולת הזו היא מובנית, אצל חלקנו היא מפותחת יותר או פחות, תלוי ביכולות המובנות, בנתיב החיים וברצון ובצורך הישיר של כל אדם להבין ולהשתמש ביכולות אלו.

אצלי היכולת הזו היא מולדת (ונוכחת גם מגלגולים קודמים) מכילה את כל האפשרויות (שבחוויה שלי הן גם לא נפרדות), ומגיל צעיר הבנתי שזו המתנה והדרך שלי לעזור לאנשים, ולכן למדתי והתפתחתי דרכה לאורך החיים בעזרת ההדרכה הגבוהה שלי ושל היקום.

 

התהליך נעשה בעזרת הקשבה צלולה לרבדים המעודנים השונים וקבלת המידע, ובעזרתם אני פורשת ומפרטת את שיעורי החיים והכיוון המומלץ לך.

אני משתמשת במידע אותו אני מקבלת כדי לאפשר פרספקטיבה חדשה על הכישרונות הייחודיים, העוצמות, מערכת האמונות, האתגרים, המשוכות וההזדמנויות שלך.

כאשר אני רואה חסימות במערכת האנרגטית, אני יכולה לנווט אותן אל מחוץ לשדה האנרגטי, בתיאום אתך.

הקריאה האנרגטית תומכת בביטוי האמת והדרך הייחודית שלך, ולכן בעקבותיה יש תחושה של בהירות וחיזוק שורש הידיעה הפנימי.

 

אפשר לערוך ניקוי עבור כל נושא עמו יש התמודדות או קונפליקט, בין אם מערכות יחסים באשר הן, עבודה, זוגיות, ילדים, פרנסה, הצעד הבא, בריאות פיסית ונפשית וכל דבר אחר.

 

טיפולי מאסטר טאפינג מבוסיסים גם על קריאת אנרגיה ותקשור, אפשריים בטיפול מרחוק.

bottom of page