top of page

מכישרון טבעי לעסק ופרנסה

המוזה

מעגל השראה

לאנשים הצמאים לדעת מהו הכישרון הטבעי שלהם
איך לבטא ולהגדיר אותו ככלי משמעותי עבורם ועבור אחרים
איך להוציא אותו אל האור, וכיצד להתפרנס ממנו

שבלול.png
מוזה---מעגל-השראה.png
מוזה---השראה-בקבוצה.png
חלק מהנושאים שנפגוש ונחקור

איך לחלום ולהגשים -

איך מרגיש הכישרון שלי כעיסוק ופרנסה

מה מעכב אותי מליצור את מי שאני -

גלגולים קודמים

ושושלת האנרגטית

מי אני

מה סיפור שלי

ומה הכישרון שלי

איך ליצור דרך אינטואיציה,

ולשלב אותה בחיי היום יום ובעסק

מפגש עם

האור והצל

שביצירה

יצירה דרך

הסמכות הפנימית

לוח חזון

לעורר את הזרימה של תחושת השפע והחיבור אל החומר/כסף

לדעת ליצור ולנוע ממרכז השקט

לחיות

את ערוץ האנרגיה הייחודי שלך

להקשיב אל הקול הפנימי

הכישרון בעסק/עיסוק

שלך

רעיונאות ומוצרים

מי הם האנשים/לקוחות

שאתם אני רוצה

מערכת יחסים של נתינה וקבלה

יוחאי 050-8690104

_a href='https___www.freepik.com_vectors_background'_Background vector created by macrovec

אשמח לפגוש אתכן.ם

קרן-אור

bottom of page